Meer oor die Kleuterskool

Skitter Akademie kleuterskool is gebaseer op die 14 ontwikkelingsvlakke van ‘n kind.

 1. Verstandelike ontwikkeling
 2. Nuuskierigheid
 3. Spel
 4. Bewustheid van self
 5. Sintuiglike waarneming
 6. Emosionele ontwikkeling
 7. Liggaamlike ontwikkeling
 8. Onafhanklikheid
 9. Handvaardigheid en Oog-handkoördinasie
 10. Sosiale ontwikkeling
 11. Luistervaardighede
 12. Taalbegrip
 13. Spraakontwikkeling
 14. Kommunikasie

Die 14 ontwikkelingsvlakke is ‘n breë omskrywing van Skitter Akademie se kurrikulum.  Die kurrikulum sluit ook ‘n gespesialiseerde musiekprogram in.

Ons Graad R groep word onder leiding van ‘n onderwyseres met ‘n BEd- graad gelei om die 6 groepe skoolgereedheidsvaardighede te bemeester.

Daar is ook naskool fasiliteite beskikbaar vir die kleuters.

Laai gerus die inligtingsboek af vir alle inligting rakende Skitter Akademie se kleuterskool en naskool.